top of page

STAVBA PECE 

Základní pokyny ke stavbě pece vytápěné dřevem:

- doporučená výška dna pece je 105 -120 cm, podle Vaší výšky. Pokud je pec umístěna nízko není to dobré pro komfortní obsluhu pece. Souvrství dna pece od nás má výšku 7 cm, a doporučujeme pod pec přidat ještě porobetonové desky 5 - 10 cm pro znásobení izolace. Příklad: dno pece 7 cm + porobeton 10 cm + výška podstavce 100 cm = 117 cm výsledná výška dna.

 

Níže uvádíme minimální velikost desky podstavce ( doporučujeme ještě počítat vedle pece s plochou na přípravu a odkládání při pečení).

- pro pec Vega je 90 x 95 cm

- pro pec Vesna je 90 x 125 cm

- pro pec Venuše je 110 x 125 cm

Pec na chleba na dřevo
Pizza pec

MONTÁŽ PECE 

Pokud se sami necítíte na stavbu, nebo z časových důvodů nemůžete, rádi Vámi zakoupenou pec přivezeme a na místě sestavíme na Vámi připravený podstavec. Montáž pece zajišťujeme pouze v sestavě Exclusive. Stavba pece je hotova za jeden den a den následující již můžete začít pec používat.

Cena obsahuje přípravu a nakládku pece, včetně celé přípravy pro stavbu u nás ve skladu.

Ceny uvádíme včetně obou sazeb DPH. Pro 15% daň musíte splňovat zákonné podmínky pro poskytnutí snížené sazby DPH. 

Montáž stavebnice pece:

VEGA - 4848,- Kč bez DPH, 5576,- Kč včetně 15% DPH, 5866,- Kč včetně 21% DPH

VESNA - 6169,- Kč bez DPH, 7094,- Kč včetně 15% DPH, 7464,- Kč včetně 21% DPH

VENUŠE - 7419,- Kč bez DPH, 8532,- Kč včetně 15% DPH, 8977,- Kč včetně 21% DPH

Tato cena zahrnuje postavení stavebnice pece na Vámi připravený podstavec v případě, že pec je přístupná ze všech stran. Při stavbě pece do špatně přístupného prostoru (např. do rohu) účtujeme příplatek 1 000,- Kč bez DPH. Před stavbou prosíme o zaslání připraveného podstavce. Provádíme pouze základní postavení pece - tzn. sestavení kompletní pece včetně slepení vrchních izolačních dílů. Vzhledem technologickým postupům není možné bezprostředně po slepení izolačních dílů provést povrchovou úpravu pece (např. fasádní štuk apod.). Finální povrchovou úpravu proto doporučujeme provést až po vytvrzení lepidla cca za týden.

Doprava pece na místo stavby - cena 1 km á 11,- Kč bez DPH. 

 

Čtěte pozorně!

 

Jestliže budete stavět pec ven a nebude zastřešena, je potřeba stavbu pece přizpůsobit většímu namáhání vlivem povětrnostních podmínek.

Je nutné zabezpečit, aby do pece neprosákla srážková voda, která by mohla poškodit izolace i samotnou pec.

 

Před montáží pece je třeba nasákavý povrch podstavce odizolovat nenasákavou vrstvou – hydroizolací, která neobsahuje kaučukové či asfaltové složky (např. dvojsložková cementová hydroizolace). Na ni dát 10 cm porobetonu (Ytong, Hebel apod..) a až na toto souvrství umístit kalcium-silikátové desky, které jsou součástí sestavy pecí Exclusiv.

Porobeton i kalcium-silikátové desky je nutné oříznout podle tvaru pece, aby ji nepřesahovaly a voda mohla stékat po povrchu až pod nasákavou vrstvu kalcium-silikátových desek. Spáru mezi porobetonem a plochou stolu a spáru mezi vrchními díly a portálem doporučujeme zatmelit polyuretanovým tmelem. Spáru kolem komínku je třeba zatmelit tepelně odolným silikonem. Potom celou pec až k desce podstavce natřít opět hydroizolací – postupovat dle návodu na obalu.

 

Celý finální povrch takto postavené pece je potřeba ošetřit např. jako fasádu na domě, tedy dát perlinku a lepidlo a tento povrch ještě uzavřít probarvenou fasádní omítkou. Klasická úprava štukem a fasádní barvou není pro umístění pece bez zastřešení vhodná – nátěr fasádní barvou se musí obnovovat, zejména když se na povrchu objeví jakékoliv porušení vrstvy barvy.

 

Pec tedy vždy uzavírejte i dvířky a při občasném zatečení stříškou kouřovodu vždy následně pec roztápějte pomalu, aby se vlhkost odpařovala pozvolna.

 

Naopak, při roztopené peci je možné, například při pečení chleba, do pece rozprašovačem vodu nastříkat pro zavlhčení prostředí – peci to neublíží. Taktéž je možné pec roztápět v mrazu bez obav z poškození pece.

 

Zahradní pec je třeba na zimu a při velmi deštivém počasí zakrývat plachtou.

 

Pokud budete mít dostatečně ošetřenou proti vodě jak jsme výše uvedli, bude Vám pec sloužit dlouhá léta bez problémů.

 

Pokud nebude mít pec dostatečně ošetřený povrch proti průniku vody, nenese naše firma záruky pro případné reklamace vlivem poškození proniklou vodou.

STAVBA ZAHRADNÍ PECE BEZ ZASTŘEŠENÍ V EXTERIÉRU

bottom of page